Naša záruka

 

VÝVOJ

Skupina MND sa zaväzuje používať všetky svoje priemyselné a technologické znalosti a zdroje k tomu, aby bolo možné navrhnúť, vyrobiť a udržiavať celú radu vysoko kvalitných výrobkov, ktoré spĺňajú výkonové a estetické štandardy požadované ich klientmi a partnermi.

PODPORA

Úlohou Skupiny MND je dodať a nainštalovať zariadenie, ktoré je spoľahlivé a trvanlivé, a to aj v extrémnych podmienkach, s cieľom optimalizovať a zlepšiť prevádzkové podmienky danej infraštruktúry, a tým byť skutočným partnerom pre našich klientov.

 

INOVÁCIE

Splnenie tohto záväzku zahŕňa sledovanie technologického vývoja, načúvanie potrebám trhu a investovanie veľkej časti nášho ročného obratu do výskumu a vývoja.

Skupina MND je v súčasnosti držiteľom 50 medzinárodných patentov.